Nieuws

Blijf op de hoogte

Donatie van 500 euro voor taxifonds

Afgelopen donderdag 21 oktober overhandigde mevrouw Rietje Terol, voorzitter van De Stichting Vrienden van het Ouderenwerk Heiloo, een cheque van € 500,- aan Janny Fernee, bureausecretaresse van De Vijfhoek. De donatie is voor het taxifonds van de Stichting Vrienden van De Vijfhoek. Uit dit fonds worden groepsuitjes betaald voor de kinderen van De Vijfhoek, een erkend orthopedagogisch dagcentrum (O.D.C.) in Heiloo voor bijna 50 kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. De donatie komt uit de opbrengsten van de maandelijkse boekenmarkt in het Trefpunt. De Vrienden van het Ouderenwerk besteedt haar opbrengsten voor 75% aan het ouderenwerk en voor 25% aan goede doelen. De vrijwilligers van de boekenmarkt hebben voor het taxifonds gekozen, omdat de jaarlijkse groepsuitjes voor de kinderen van De Vijfhoek een belangrijk en ‘onbetaalbaar’ hoogtepunt van het jaar vormen voor alle betrokkenen!