Nieuws

Blijf op de hoogte

Videoreportage Jeugdzorg-discussie

Op zaterdag 19 maart 2016 organiseerde ODC De Vijfhoek samen met De Vrienden van De Vijfhoek tijdens de landelijke Open Dag van de zorg, een panel- en zaaldiscussie over de jeugdzorg. In het panel namen plaats: Els van der Poel (Zorgkantoor/verzekeraar VGZ), Astrid Ottenheym (Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland), Yvonne Groen (afdeling Welzijn Gemeente Heiloo), Hetty Janssen (De Waerden), Jacqueline Peijnenburg (De Vijfhoek), Hans Kok (Horizon College), Frits Wichers (Heliomare), Cees Huisman (Stichting Mee/De Weering), Judith Wit (Parlan), Nicolette Koole (Ouder uit verwantenraad De Vijfhoek), Renate Bowra (Vrienden van de Vijfhoek) en Christiaan Kwint (Stichting KanZ).

‘Wat gaat er goed in de jeugdzorg en wat kan beter? Is het goed geregeld met de regelgeving en financiën? Weten ouders waar en bij wie ze kunnen aankloppen? En zijn professionele doorverwijzers voldoende op de hoogte van alle mogelijkheden? Hoe ziet het landschap er in de jeugdzorg en voor De Vijfhoek de komende jaren uit?’

Burgemeester Hans Romeyn van Heiloo verzorgde de kick-off en Willem de Haas leidde de discussie.
Op deze pagina een integraal videoverslag van de discussie.