Nieuws

Blijf op de hoogte

L1210434RET

Nieuwe statuten voor Stichting Vrienden van De Vijfhoek

Met dank aan de adviezen van en sponsoring door notariskantoor Van Leersum & Van der Ploeg zijn de statuten van de Stichting Vrienden van De Vijfhoek weer helemaal up-to-date. Op 10 mei 2017 is de aangepaste akte verleden voor Mr. G.J. (Gerard) van Leersum, notaris te Heiloo.

De Stichting Vrienden van De Vijfhoek is in 1991 opgericht. Onder het motto Vierkant achter De Vijfhoek realiseert de stichting projecten en activiteiten die niet vanuit de overheid gefinancierd worden. In de afgelopen 26 jaar heeft de vriendenstichting € 450.000,- kunnen besteden om het dagelijks leven van de kinderen en de medewerkers op orthopedagogisch dagcentrum (ODC) De Vijfhoek in Heiloo te verbeteren. Deze kinderen (leeftijd 0 tot 18 jaar) hebben een verstandelijke en/of meervoudige beperking en komen uit de gehele regio Alkmaar.

Het toenmalige bestuur liet de doelstellingen en overige formaliteiten keurig vastleggen binnen de oprichtingsstatuten. Het huidige bestuur vond het tijd deze eens grondig aan de huidige doelstellingen en de wettelijke eisen te toetsen. Notariskantoor Van Leersum & Van der Ploeg Notarissen is al jaren lang een trouwe sympathisant van de Stichting Vrienden van De Vijfhoek. Desgevraagd heeft het bestuur samen met notaris Van Leersum de tegenwoordige stichtingsactiviteiten doorgesproken. Tijdens dit gesprek bleek al snel het belang van onderhoud en actualisering van de statuten. Niet alleen om te kunnen blijven voldoen aan de ANBI en wettelijke eisen, maar ook om de doelstellingen en activiteiten passend te houden bij de tijdsgeest.

De wereld verandert en dus ook de wereld van de zorg. Nieuwe zorgconcepten en zorgfinanciering vragen om een bredere kijk vanuit De Stichting Vrienden van De Vijfhoek naar de problematiek van het gehandicapte kind en zijn of haar omgeving. De nieuwe statuten gaan uit van het belang van kinderen met een beperking, zowel binnen als buiten de muren van De Vijfhoek. De vriendenstichting wil zinvol ondersteuning kunnen blijven bieden ongeacht de leeftijdsgrens van 18 jaar, de instelling die de zorg verleent of de plek waar de kinderen verblijven. De nieuwe statuten bieden ruimte voor samenwerking met alle partijen en betrokkenen.

De statuten kunt u downloaden op de pagina over-ons: downloads

Foto: links notaris Gerard van Leersum, rechts voorzitter Vrienden van De Vijfhoek René de BoerL1210434RET