De Vijfhoek

De Vijfhoek in Heiloo is een erkend orthopedagogisch dagcentrum (O.D.C.) voor kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking uit de hele regio Alkmaar. Het dagcentrum is onderdeel van De Waerden, een professionele dienstverlenende organisatie voor mensen met een beperking in Noord-Holland. De Vijfhoek werd in november 1973 geopend en biedt aan circa veertig kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar een veilige en plezierige omgeving.

De beperkingen van de kinderen van De Vijfhoek zijn verschillend. Er zijn kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een motorische beperking, een zintuiglijke beperking, een communicatieve beperking of een contactstoornis. Ook komen kinderen naar De Vijfhoek die naast hun handicap om andere vormen van begeleiding vragen. Bijvoorbeeld kinderen met epilepsie, eet- en drinkproblemen, medische problemen of gedragsstoornissen. Zij worden begeleid door een team van begeleiders en een teamleider. Specialisten die verbonden zijn aan De Vijfhoek, zijn: orthopedagoog, muziekpedagoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en teamarts.

img014

Een kind is in de eerste plaats een kind
Bij De Vijfhoek is een kind met een handicap in de eerste plaats een kind. Een kind met mogelijkheden en beperkingen. Met respect en aandacht creëren de medewerkers van De Vijfhoek voor elk kind een veilige en plezierige omgeving. In deze ambiance stelt De Vijfhoek voor ieder kind een begeleidingsplan op waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Dit plan is de leidraad voor de begeleiding. Het wordt in overleg met de ouders van het kind opgesteld en jaarlijks geëvalueerd en zonodig bijgesteld. De begeleiding is gebaseerd op vier uitgangspunten: begrijpen en begrepen worden, de ontwikkeling stimuleren, de omgeving aanpassen en de zelfstandigheid vergroten.

Tijdens de schoolvakanties en ook op zaterdag is De Vijfhoek gewoon geopend. Op deze dagen kunnen ook kinderen uit het speciaal onderwijs bij De Vijfhoek terecht voor een passend en ontspannen programma.

Ontwikkeling stimuleren
De Vijfhoek streeft naar een zo groot mogelijke mate van (relatieve) zelfstandigheid van de kinderen. Dit betekent voor het ene kind zelf het brood smeren. Voor een ander kind kan dat het ‘spelen’ op een computer zijn. Door op een knop te drukken, ziet het kind iets gebeuren op het beeldscherm of hoort hij/zij een geluid. Op deze manier wordt de ontwikkeling van het kind gestimuleerd en wordt hij/zij uitgelokt tot (re)actie.

Wanneer een kind naast persoonlijke begeleiding ook een bepaald soort therapie nodig heeft, regelt De Vijfhoek dat. Daarom biedt het, waar nodig, diverse therapieën aan zoals fysiotherapie, logopedie, muziekthearpie en ergotherapie. Daarnaast worden er (individuele) activiteiten en spellen georganiseerd die het kind stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan gym, muziek, zwemmen, snoezelen, masseren, knutselen, wandelen, training lichaamsfuncties, actie-reactiespellen, Sherborne (ondersteunend bewegen), computeren en koken.