Nieuws

Blijf op de hoogte

L1260662

Start afronding verbouwing Vijfhoek met aanleg tuin!

Orthopedagogisch dagcentrum De Vijfhoek krijgt als laatste fase van de verbouwing een nieuwe belevingstuin. Donderdag 23 april start de aanleg met het verwijderen van bomen, groen en hekwerk. De werkzaamheden zullen de komende periode overlast veroorzaken voor de buurt, de kinderen en het team. Onze excuses hiervoor. Wij zullen de overlast uiteraard zoveel mogelijk proberen te beperken.

Ons doel is om voor de zomer de huidige tuin te transformeren naar een belevingsgerichte tuin, waarin alle kinderen kunnen ontspannen en plezier beleven. De kinderen bij De Vijfhoek hebben naast een verstandelijke beperking andere aandoeningen zoals spasme, epilepsie, autisme en zintuigelijke beperkingen. De belevingstuin zal hun zintuigen prikkelen en bijdragen aan hun ontwikkeling. De toegankelijkheid, veiligheid en bespeelbaarheid van de nieuwe buitenruimte spelen een grote rol, zodat ze net als andere schoolkinderen heerlijk kunnen buitenspelen.

Wij zijn de fondsen, sponsors, donateurs en leveranciers die bijdragen aan de realisatie erg
erkentelijk. Voor meer informatie staan wij u graag persoonlijk te woord. Omwonenden nodigen wij graag uit om als de tuin klaar is, bij de officiële opening aanwezig te zijn.

Jacqueline Peijnenburg, teamleider De Vijfhoek
René de Boer, voorzitter Vrienden van De Vijfhoek

Klik hier voor achtergrondinformatie project belevingstuin